Vind het talent dat je zoekt

We begonnen 2023, het jaar dat we ons 5-jarig bestaan mogen vieren, met de rebranding van Flanders@Work. De vraag die daarbij centraal stond:Hoe kunnen we met onze uitgebreide ervaring en unieke aanpak een breder publiek bereiken? Deze denkoefening resulteerde in een up-to-date look & feel en heldere boodschap, zowel voor potentiële werknemers als werkgevers. Een boodschap die inspeelt op de zekerheid die we durven beloven. We gaan er na 5 jaar namelijk nog steeds vanuit dat je samen met ons vind wat je zoekt.

 

Digitalisering en Artificial Intelligence

Ook in onze sector maken we meer en meer gebruik van AI. Voor ons blijft de menselijke kant het allerbelangrijkste en recrutering is bij uitstek een job die face to face gebeurt. Bepaalde repetitieve taken zijn echter geschikt om door algoritmes te laten uitvoeren en dat benutten we bij Together@Work. Zo komt er meer tijd vrij voor creativiteit en innovatie op de werkvloer.

 

Verbod op opeenvolgende dagcontracten

Sinds 1 januari 2023 mogen bedrijven enkel gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten wanneer ze hun nood aan flexibiliteit kunnen bewijzen. We zoeken mee naar oplossingen voor onze klanten die door deze nieuwe regelgeving in de problemen komen. We leveren bewijzen aan dat flexibiliteit noodzakelijk is bijvoorbeeld omwille van externe factoren of door een tijdelijke toename van
het werkvolume.


Iedereen aan boord houden

Werknemers geven steeds vaker aan dat ze een gezonde balans tussen werk en privé uiterst belangrijk vinden. Retentiebeleid wordt dus een prioriteit voor bedrijven. Werkgevers willen voor hun mensen zorgen en zullen daarbij uitgaan van de behoeften die medewerkers zelf aangeven. Op die manier houden ze hun werknemers gemotiveerd.


Opleiden én begeleiden

Bij Together@Work screenen we niet alleen op basis van attesten en diploma’s. We hechten veel belang aan competenties en werkmentaliteit. Kennis kunnen we vergroten door opleidingen te organiseren, bijvoorbeeld onze opleidingen tot bewakingsagent. Verder blijven we uiteraard mensen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling en herleiden naar functies die meer in lijn liggen met hun vaardigheden.


Human Resources professionaliseren

Door de sterke groei van project sourcing wordt het professionaliseren van HR een noodzaak. Ook middelgrote bedrijven beseffen dat ze behoefte hebben aan een toekomstbestendige structuur en systemen om efficiënter te werken. Wij zorgen intern voor oplossingen op maat met onder meer inhouse recruiters en HR-experts op basis van de noden van het bedrijf.